Poolteam

 

Het BVN-team zit in de problemen ondanks de suggestieve naam : Het Beste van Vlaanderen en Nederland. Het was al bij oprichting een beetje zoeken naar problemen, want de enige voorwaarde om in het team te komen was Nederlandstalig te zijn. En voorlopig vinden we geen enkele Zuid-Afrikaan of Surinamer, dus blijft het beperkt tot spelers uit de Lage landen. Ons eerste seizoen viel nog wel mee, we eindigden ergens in de lagere middenmoot en de tegenstrevers hielden rekening met ons, zo beslisten we op de laatste speeldag mee wie er kampioen werd door een kansrijk team te verslaan zodat uiteindelijk hun concurrenten de titel in de wacht sleepten. Maar dit seizoen gaat het van kwaad naar erger. 

Natuurlijk, de meesten onder ons kenden het spel niet eens tot we in Thailand verzeilden, terwijl onze -meestal- Angelsaksische tegenstrevers de poolkeu al op hun vierde ter hand namen. Daar bovenop verlagen wij ons alcoholverbruik nooit, de bareigenaars zien ons graag komen want meestal hun beste avond qua ontvangsten. De lol blijft erin, spijt over de nederlaag is na vijf minuten al verdwenen maar toch sluipt er een soort defaitisme in de ploeg, niet moeilijk, negen wedstrijden op rij verliezen is nooit leuk. Ondanks dat hoopje klungels dat we zijn.

Momenteel is onze beste speler Jack, tevens bareigenaar en manager van het team. Vreemd maar waar. Als je hem ziet spelen heb je het gevoel dat hij viool gaat spelen ipv biljart. Zijn keu behandelt hij als een soort strijkstok : rechterhand helemaal achteraan, linkerhand helemaal vooraan de keu en dan begint hij met de linkerhand van voor naar achter te wrijven, op en neer. Niemand weet waar dat goed voor is maar verbazingwekkend genoeg wint hij ongeveer nog een vijfenveertig procent van zijn games. Hij is ook erg nonchalant maar maakt dat een beetje goed door zijn Hollands lef – dus blijft hij lachen bij verlies. 

Nog zo’n lefgozer is Daan. Fysiek heeft hij wat tegen, hij moet met zijn dubbele meter ongeveer tweemaal zo diep door de knieën gaan om aan te leggen maar zo zijn er nog – en die spelen beter dan hij. Daan begint iedere speelavond met de melding dat hij alles gaat winnen. Bij zijn eerste verlies noemt hij het pech. Bij zijn tweede verlies glimlacht hij nog een beetje en bij zijn derde verlies gaat hij altijd op zoek naar spelers die net zo slecht zijn als hij. En Daan is een grootverbruiker. Van bier welteverstaan. Hij is niet tevreden met de drieëndertig cc’ers die standaard opgediend worden, neen, hij moet de grote fles. Zesenzestig cc en hij drinkt net zoveel flessen als wij. Dus het dubbele. Hoe later op de avond, des bedroevender hij speelt. En daardoor nog ongeveer 43 % van zijn spelletjes wint.

Komen we aan het Vlaamse luik. Heb je Peter. Notoire laatkomer en altijd hongerig. Probeert accuraat te spelen, wordt niet beïnvloed door alcoholgebruik want drinkt meestal warme thee. Maar maakt zich direct druk in de dingen. Slechte tafel. Teveel over-en-weer geloop rond de tafel. Wordt chagrijnig wanneer hij een korte keu moet gebruiken. De ventilators beïnvloeden de loop van de ballen. En haalt nog net eenenveertig procent als win-gemiddelde. Is ook de enige speler (tot hier toe) die al werd verslagen zonder zelf ook maar 1 bal te potten, in onze interne taal noemen we dat een “hoedje”. Wat de kassa spijst natuurlijk.

Ondergetekende doet het nog slechter. Net nog veertig procent. Terwijl ik dacht een goeie speler te zijn. Maar ik ben mentaal erg kwetsbaar geworden zo blijkt, in onderlinge oefenwedstrijden veeg ik met iedereen de mat aan, eens competitie word ik verlamd en onzeker, ik heb helemaal geen lef. Eigenlijk zou ik nooit een eerste spelletje moeten spelen want dat verlies ik altijd. Doch daar waar ik een tweede en derde dikwijls binnenhaalde is nu niet meer. Verlies ik ook. Gelukkig ben ik niet meer zo fanatiek competitief aangelegd als vroeger, dat leer je wel af na negen nederlagen op rij.

Is er nog David, de kapitein. En dat is dan ook de enige reden waarom niemand hem op de korrel durft te nemen na zijn games. Waarin hij continu de verkeerde bal speelt, waar hij zijn tegenstrevers gemiddeld 6 extra beurten geeft wegens fouten. En hij luistert nooit naar suggesties vanuit de spelershoek – eigenlijk verboden maar dat hebben we voor op de Engelstaligen, zij begrijpen toch niet wat we zeggen. Als kapitein zou hij ons tactisch voordeel moeten brengen want hij beslist wie wanneer en tegen welke tegenstrever speelt maar daar heeft hij geen kaas van gegeten. Mogelijk is zijn Friese afkomst de oorzaak van alles. En we houden van hem, hij spijst onze kas als geen ander.

Zijn er ook nog enkele gastspelers. Bob onder andere. Maar gelukkig moet die vaak offshore gaan werken, zijn poolkwaliteit ligt onder ons niveau – alhoewel hij dat makkelijk kan ophalen in zes maanden hoor. En hopelijk kan hij tegen de scherpe commentaren van zijn landgenoten, Hollanders en dan weet je genoeg, ik verbaas me nog steeds dikwijls van hoe die elkaar aanspreken. Was er deze week Gerard. Die zou naar het schijnt aan het oefenen zijn, maar ik vrees dat hij kleurenblind is. De speelbal is wit, hij neemt graag de gele. Met een fout en dus dubbele beurt voor de tegenstander. En van Jan kan ik niks zeggen. Die mocht ook een wedstrijdje afgelopen maandag, maar hij hoefde slechts eenmaal te stoten. Omdat zijn tegenstrever de zwarte bal per ongeluk potte en zodoende won Jan. 

We hebben zelfs enkele vaste supporters. Leen onder andere. Drinkt net zoveel als zijn boezemvriend Daan, loopt vervolgens continu in de weg van de spelers, gaat ongevraagd keu’s jatten en heeft de specialiteit wanneer we uit spelen om zijn rekeningen te verdelen over de diverse potjes. Maar dat brengt onze kassa veel geld op, het is hem vergeven. Jan komt ook meestal altijd. Of dat voor het gratis eten is of niet, hij is er. Becommentarieert iedere stoot van wie dan ook en dat is om je te pletter te lachen, zijn inzichten zijn nog waziger dan die van David. Af en toe komt ook Gerard – maar sinds zijn ‘gastoptreden’ van vorige maandag vrees ik er een beetje voor. Marcel is er ook nog. Maar die kijkt niet naar het spel. Hij kijkt continu in de bar rond, in het begin hadden we het niet goed door maar nu wel, hij is op zoek naar lokaal <ahaan taa> (letterlijk : voedsel voor de ogen). En kent hij meestal de uitslag niet, die is nog steeds in de waan dat we kampioen gaan spelen.

Toch werden er maatregelen getroffen om ons niveau omhoog te halen. Leen is aangesteld als materiaalmeester – dat hij gaarne uit handen geeft aan de aanwezige serveersters. Hebben we een soort zielenknijper gekregen. Marcel is daarvoor aangeduid, kwestie van hem iets meer in het poolgame te betrekken, vroeg of laat komt hij toch te weten dat we helemaal onderaan staan. Kan hij bij zichzelf ten rade gaan.

Maar er staat meer op stapel. Vanaf volgende week gaan we trainen, iedere donderdag. Want uit gesprekken blijkt dat, buiten Jack, wij erg weinig spelen. Goede wil is er wel, maar eens in de bar vergeten we waarvoor we kwamen en zetten we het op een zuipen (met uitzondering van Peter). Maar nu gaan we ervoor.

Onze manager, Jack, gaat iedere donderdag tussen 16 en 18u een pooltafel exclusief voor ons reserveren. De materiaalmeester, Leen, gaat onze keu’s inspecteren en desnoods repareren. En ondergetekende in functie van penningmeester stelt voor om de spelers, indien op tijd en blijvend, om 18u een biertje uit de kas aan te bieden. Maar dat laatste is nog prematuur en nog voor te leggen. Doch ik pleit ervoor. Want zonder bier geen Daan, geen Leen, geen David, geen ondergetekende. 

Het mag ook van de managerskas komen natuurlijk … .

De Inquisiteur

 

One response to “Poolteam”

  1. ste1962 says:

    HaHa great article,its strange you lose all the time because your team is not a bad one.You have a good team spirit but i think you also need to have some luck in your matches.Once you win your first match i am sure thing will change for the better.It must be hard playing in the shadow of the other team at the Brass Monkey Bar but they have top class players like Eddy ,Dave and Obama….Good luck for the rest of the season and i hope you can finish above that other top class team in your league…BYE BAR…take care guys and keep smiling….

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.